Anmälan och deltagare

Anmälan

Anmälan sker kårvis via Scoutnet där medlemmar i Göteborgs scoutdistrikt har förtur till platserna. Antalet anmälda i scoutnet är viktigt att det stämmer då kåren faktureras utefter dessa uppgifter.

Sista anmälan

Sista anmälningsdag är passerad för lägerdeltagare, det är dock fortfarande möjligt att anmäla funktionärer.

Förändringar av anmälan

Vi har ingen efteranmälan eller möjlighet att öka antalet anmälda deltagare efter sista anmälningsdag, dock kan kårerna justera vem som fyller respektive plats även efter sista anmälningsdagen.

Lägret kan inte garantera att förändringar i specialkost eller liknande behov kan tillgodoses vid ändringar efter sista anmälningsdag.

Förändringar av antal deltagare kan göras kostnadsfritt till och med sista anmälningsdag.

För avanmälan efter sista anmälningsdag tillkommer en avbokningsavgift på 500 kr per avanmäld deltagare.

Vid uppvisande av läkarintyg kan avbokningsavgiften återbetalas. Kontakta info@gbgscout.se

Mat, specialkost och matallergier

Kåren har ansvar att uppge till lägeradministrationen antalet personer som behöver mat och hur många och vilken typ av specialkost eller matallergier som behöver tas hänsyn till.

På Kragenäs erbjuder vi vegetarisk kost samt ägg-, gluten-, mjölk-, laktos- och fläskfri kost. Hela matsedeln är fri från nötter. Övrig specialkost får ni själva hantera på byn. Ni är välkomna att kontakta oss och rådgöra kring olika behov av specialkost och ni får ut kokboken i god tid före ankomst för att hinna planera. Tänk på att specialkost ska meddelas i samband med sista anmälningsdag dvs. 30/4 2019.

Personer på lägerområdet

Kåren har ansvar att veta och kunna uppge till lägerledningen vilka personer som fyller kårens deltagarplatser respektive lägerdag.

Under lägertiden måste en aktuell närvarolista finnas tillgänglig i byn.

Parkering

Eftersom det endast finns ett fåtal parkeringsplatser på Kragenäs kommer alla kårer endast ha tillgång till en parkeringsplats för personbil och en för materialsläpvagn. Persontransporter av scouter och ledare skall ske med hjälp av bussarna som ingår i lägeravgiften. I mån av plats kan flera parkeringsplatser tilldelas till kårerna men endast om det är absolut nödvändigt att detta fordon är på plats. Släp ska efter avlastningen stå på parkeringen.

För er som vill ha med er båten till Kragenäs ber vi er att kontakta oss på info@gbg2019.se senast 1 maj. Detsamma gäller här att båtar kan medtas i mån av plats.

Personuppgifter

Göteborgs scoutdistrikt (organisationsnummer 857202-3433) behöver vissa uppgifter av dig om du väljer att anmäla dig till GBG2019 (arrangemanget). Vi vill behandla personuppgifter om dig för att kunna ge en trygg, säker, och praktisk arrangemangsupplevelse för dig och alla andra deltagare.

De i Göteborgs scoutdistrikt som tar del av dina personuppgifter kan vara både anställda och ideella. Dessa får utbildning och instruktioner kring hur personuppgifterna ska hanteras. Om du redan är medlem i Scouterna kan det hända att du i samband med det har godkänt att vi behandlar vissa personuppgifter. Det samtycket påverkas inte av din ansökan till arrangemanget.

De uppgifter om dig som behövs för att Göteborgs scoutdistrikt ska kunna genomföra arrangemanget och hur de hanteras listas nedan:

1. Namn och personnummer: Används för att identifiera vilka som deltar i arrangemanget. Vi sparar dessa uppgifter i tio år. Dessa uppgifter kan komma att delas med vårt försäkringsbolag.

2. Telefonnummer, postadress, och epostadress: De här uppgifterna behöver vi för att kunna kontakta dig med information innan och efter arrangemanget. Vi sparar uppgifterna i upp till ett år efter genomfört arrangemang.

3. Matpreferenser och allergier: Vi behöver veta vad du vill och kan äta för att kunna köpa in, laga, och servera rätt mat. Uppgifterna sparas i upp till ett år efter genomfört arrangemang.

För att anmäla dig till och delta i arrangemanget behöver du samtycka till (godkänna) att vi behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar och hur vi behandlar dem, detta om du begär det skriftligt och själv skriver under ansökan. Du har också rätt till att när som helst begära att vi rättar uppgifter vi behandlar om dig.

För att kontakta oss med frågor om dina personuppgifter eller annat:
Göteborgs scoutdistrikt
Delsjövägen 5A
412 66 Göteborg
gbg2019@gbgscout.se
031-40 33 05
Organisationsnummer 857202-3433

Trygga möten

Deltagare över 15 år ska ha genomgått Trygga möten och ha ett godkänt, giltigt intyg, som är max tre år gammalt vid lägerstart. Detta registreras in i scoutnet under utbildningar.

Fakturering

Faktura på lägeravgiften skickas ut till kåren efter 1 maj har 30 dagars förfallotid.

Lägeravgift

I lägeravgift ingår lägerplats, mat, lägermärke, program samt transport till och från lägerplatsen.

Deltagaravgift för scouter och ledare hela lägret 28/7-3/8: 1400 kr
Deltagaravgift för scouter och ledare halva lägret 31/7-3/8: 850 kr

För ledarbarn 0-3 år utgår ingen avgift.
För ledarbarn 4-7 år är lägeravgiften 900:- för hela veckan och 450:- för halva – då ingår märke, mat och lägerplats.

Funktionärsavgift

Funktionärsavgiften är borttagen och du som funktionär åker således helt gratis! Vi behöver flera funktionärer så in och anmäl er nu på en gång!

Hund

Hundar eller andra husdjur, utöver servicehund, är inte välkomna på lägret.

Tobak

Rökning eller vejpning får endast ske på utpekade platser. Om detta inte följs kommer personen att hänvisas till rätt plats. Snus skall slängas i soporna och inte i naturen.

Laddning av telefoner och annan elektronik

I cafét finns det möjlighet att ladda elektronik under eget ansvar.

Sjukvård

Lägret tar ej något medicinskt ansvar för deltagarna på lägret utan varje kår är själva ansvariga för sjukvård av sina deltagare. Transport till vårdinrättning kan samordnas från lägret om behov uppstår, men det kommer ej garanteras att det finnas sjukvårdspersonal på plats.

Vid behov av kylförvaring av läkemedel skall detta föranmälas till lägret. Detsamma gäller om ni behöver el till medicinsk utrustning.

Program

På våra programaktiviteter kommer det att behövas en ledare med per patrull a 5-7 scouter. Programmet kommer att vara självinstruerande där material och instruktioner finns på plats men att det är ni själva som genomför och sedan återställer aktiviteten efteråt. Det är alltså upp till er att välja exakt vilken programaktivitet som ni vill göra på programpassen och det är ni som ledare som ansvarar för scouterna under dessa. Patruller med äldre deltagare behöver inte ha med sig någon ledare om dom klarar att genomföra aktiviteterna samt återställa dessa efter sig på egen hand.

Programmet skall fungera så att ni kan laga mat ihop med era scouter mellan programpassen och att det inte krävs specifika läger kockar i byn.