Guide för anmälan via scoutnet

Notera att denna sida är till för dig som skall anmäla scoutkår eller individuell anmälan av funktionärer. Du som deltagande scout måste anmäla dig via din scoutkår och bör således inte följa stegen i denna guide för att anmäla dig. Kontakta din scoutkår för att få uppgifter om hur du ska anmäla dig till sommarens stora händelse på Kragenäs.
Du kan anmäla scoutkåren till lägret som ”arrangemangsansvarig” i Scoutnet, men måste vara ”medlemsregistrerare” för att kunna ”Lägga till ny medlem/gästdeltagare”.

Klicka här för att hoppa till att anmäla funktionär

Anmäla en scoutkår

Steg 1

Klicka på länken för att komma till anmälan och logga in med dina uppgifter till Scoutnet.

Steg 2 

När du har loggat in ser det ut såhär och du kan påbörja din registrering.

För att anmäla en kår gör man detta genom en gruppanmälan. Du klickar då på ”Visa registrering” intill din kårs namn under ”Visa anmälningssidan för min kår”. Om din kårs namn inte dyker upp här får du söka efter din kår genom att skriva namnet i rutan intill ”Visa registrering”.

Steg 3

Efter att ha klickat på ”Visa registrering” kommer följande sida fram.

Denna sida kommer senare att innehålla information om anmälda, kontaktuppgifter samt totala kostnaden för eran kår.
Kontrollera så att era kontaktuppgifter till kåren stämmer då uppgifter för faktureringen tas ut genom dessa.
Här kan du inte fylla i någonting utan det görs under ett senare steg på fliken ”Kår frågor”.

För att gå vidare klickar du på fliken uppe i vänstra hörnet som heter ”Av- och påanmälan”.

Steg 4

Här väljer du vilka av kårens medlemmar som skall åka med på lägret. Om ni har personer som i nuläget inte är medlemmar i kåren men ska åka med på lägret behöver ni lägga till dessa först under ”Lägg till ny medlem/gästdeltagare” genom att klicka på det gröna plusset där.

För att anmäla dina deltagare klickar du på anmäl intill deras namn.

Steg 5

När du lagt till dina deltagare kommer det att se ut såhär. Notera att alla får kostnaden för hela lägret inlagt automatiskt!
Om personen ska delta under halva lägret så fylls detta i under ”Extra frågor” genom att klicka på ”Redigera”.

För att ta bort en redan anmäld person klickar du på ”Avanmäl” intill personens namn.

Steg 6

Du behöver fylla i svar under ”Extra frågor” på varje anmälning. Dessa frågor ser ut som nedan.
Notera att ni ska fylla i åldersgrupp utefter vilken åldersgrupp deltagaren vill ha aktiviteter för. Detta är för att vi ska kunna beräkna hur mycket olika aktiviteter som behövs för de olika åldersgrupperna.
Specialkost som är utöver nedanstående alternativ kan vi inte garantera att vi kan ordna i från lägret men kontakta oss ifall ni har frågor på gbg2019@gbgscout.se så ska vi göra det bästa vi kan för att hjälpa er. 

Delta under halva lägret

För att få avdrag på kostnaden för att endast delta halva lägret behöver du klicka i det här. Det kommer inte att ändra vyn i föregående steg men avgiften kommer att reduceras under fliken ”Översikt”. Ni kan även välja att delta under första halvan av lägret och transport fixas då så ni kan åka dit och hem med våra bussar precis som alla andra.

Steg 7

Nedan ser du vilka deltagare där de obligatoriska frågorna har besvarats och inte. Notera återigen att kostnaden inte förändras på denna sida.

För att slutföra er anmälan klickar du på fliken ”Kår frågor” uppe till vänster.

Steg 8

Här fyller ni i kontaktuppgifter till ansvarig under lägret. Dessa kan ändras senare om det skulle behövas men det är viktigt att ni har korrekt registrerade uppgifter innan lägret för att inte missa information. Se till att läsa igenom våra villkor och hur hantering av personuppgifter fungerar. Ni kan här även fylla i om ni har något önskemål på kår att dela by med. Notera att detta endast är önskemål men att vi försöker göra vårat bästa för att tillgodose dessa. På detta steget fyller ni även i ifall någon båt planeras att följa med upp på lägret.

Glöm inte att spara dina ändringar!

Steg 9

Nedan kan ni se ett exempel på hur fliken ”Översikt” kan se ut efter att ni anmält eran kår. Där kan ni även hämta ut en deltagarlista och på så sätt få en förteckning över era deltagare.
Fakturan för lägret kommer att skickas till kåren efter sista anmälningsdag, dvs. 30 april 2019. Efter detta datum kan ni inte lägga till fler deltagare men ni kan byta ut redan anmälda deltagare till andra ifall det blir avhopp och det gör ni då under ”Av- och påanmälan”.

Under hela lägret ska det finnas en aktuell lista över vilka deltagare i varje by som är på plats vilken dag.

Anmälan funktionär

Steg 1

Klicka på länken för att komma till anmälan och logga in med dina uppgifter till Scoutnet.

Steg 2 

När du har loggat in ser det ut såhär och du kan påbörja din registrering.

För att anmäla dig själv som funktionär klickar du på ”Registrering” under ”Enstaka deltagare”. Om det inte är du som är inloggad som ska anmälas som funktionär använder du ”Öppna formuläret” under ”Anmäler åt en annan medlem”.

Steg 3

Efter att ha klickat på ”Registrering” kommer följande sida fram.

Notera att du skall fylla i antalet dagar du är på lägret men inte räkna med avresedagen samt för och efterläger på ”Antal dagar jag kommer att delta på”. Kostnaden för dagarna under lägret är 150kr per dag och du skall maximalt fylla i 6 dagar om du vill vara med på hela lägret.

Här skall du besvara alla frågor och fortsätter gör du genom att klicka på ”Spara och fortsätt”

Steg 4

Här ser du vad du har fyllt i och det är viktigt att du kontrollerar att dina uppgifter stämmer.

För att anmäla dig och bekräfta att du gett korrekta uppgifter så klickar du på ”Bekräfta anmälan”.